Regulamin Strefy Zabaw

 • 1. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na strefę zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach lub w kapciach.
 • 2. Opiekunowie/rodzice na strefę zabaw wchodzą bez obuwia wyjściowego lub w ochraniaczach na buty.
 • 3. Na teren Strefy Zabaw nie wnosimy jedzenia ani picia. W Strefy Zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze ( z wyjątkiem tortu urodzinowego ). Jemy i pijemy tylko przy stolikach.
 • 4. Dzieci bawiące się na Strefie Zabaw nie mogą mieć przy sobie nic ostrego (zegarków, okularów, biżuterii i jakichkolwiek innych mogących zagrażać ich bezpieczeństwu podczas zabawy przedmiotów). Dotyczy to również własnych zabawek.
 • 5. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w Strefie Zabaw dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
 • 6. Wszystkie pytania i wątpliwości związane z działalnością Strefy Zabaw rozstrzyga obsługa pracująca w danym dniu.
 • 7. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Strefie Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej w naszej placówce.
 • 8. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe w Strefie Zabaw.
 • 9. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice.
 • 10. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 • 11. Strefę zabaw można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęć urodzinowych, imieninowych itd.
 • 12. Właściciel oraz personel kawiarni nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.


Regulamin ogrodu

 • - Na teren placu zabaw w ogrodzie dzieci wchodzą pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
 • - Rodzic lub opiekun sprawujący opiekę nad dziećmi podczas zabaw znajduje się cały czas na placu zabaw w ogrodzie.
 • - Rodzic lub opiekun odpowiada za bezpieczeństwo dzieci oraz przestrzeganie zasad regulaminu.
 • - Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 • - Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zachowania porządku.
 • - Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • - Na placu zabaw zabrania się:
 • a) Niszczenia urządzeń zabawowych
 • b) Zaśmiecania terenu
 • c) Wchodzenia na dachy i inne elementy konstrukcyjne
 • d) spożywania alkoholu, palenia tytoniu


NIE PRZESTRZEGANIE ZASAD NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ RODZICÓW !

-WŁAŚCICIEL PLACU I URZĄDZEŃ NA NIM SIĘ ZNAJDUJĄCYCH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY WYNIKŁE Z NIE PRZESTRZEGANIA ZASAD REGULAMINU

Regulamin imprez okolicznościowych

  1. Przyjęcia okolicznościowe (urodziny, roczek, chrzest, komunia itp.) odbywają się w Kawiarni Krzyki Śmiechy Cafe – Centrum Kreatywnego Rozwoju przy uliczy Krzyckiej 64A we Wrocławiu.
  2. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście lub drogą mailową.
  3. Rezerwacja terminu bez zaliczki utrzymywana jest do 3 dni.
  4. Zaliczka wpłacona przez zamawiającego jest na konkretny termin i jest bezzwrotna.
  5. Do dyspozycji, przy wynajmie na wyłączność jest kawiarnia oraz ogród.
  6. Czas wynajmu lokalu liczony jest od ustalonej godziny, a nie od momentu zebrania się gości.
  7. Wejście na przyjęcie możliwe jest 15 minut przed rozpoczęciem imprezy.
  8. Wszelkie zmiany dotyczące przyjęcia należy zgłaszać najpóźniej 1 tydzień przed planowanym przyjęciem.
  9. Kawiarnia nie ponosi odpowiedzialności za zgubione rzeczy.
  10. Zamawiąjący jest odpowiedzialny za zaproszonych gości i ewentualne szkody.
  11. Podczas przyjęć nie wolno wnosić własnego jedzenia i picia. Catering zapewnia kawiarnia Krzyki Śmiechy Cafe.
  12. Opuszczenie lokalu z przyjęcia następuje nie później jak 15 minut po zakończeniu ustalonego czasu.
  13. Wpłacenie zaliczki jest jednoznzaczne z akceptacją warunków regulaminu.
  14. Na przyjęcie można przynieść tylko jeden tort.