BAWIM BAWIM "MISIE BAWISIE"

(od ok 2 do 4 roku życia)

Środa: od 13:00 do 14:40
Cena: 50 zł (wejście jednorazowe ) 45 zł ( 4 wejścia w karnecie)Zapraszamy na 100 minut zabawy kreatywnej, zajęcia przygotowujące do przedszkola dla dzieci w wieku od 2 roku życia

Zajęcia wspólnie z opiekunem mające na celu oswoić dziecko w kontaktach z rówieśnikami oraz pomóc w przygotowaniu do etapu przedszkolnego. Wspólne zabawy, gry, pląsy, działania w grupie pod okiem nauczyciela wychowania przedszkolnego. Zajęcia oparte o kalendarz przedszkolaka, z elementami edukacyjnymi, przedstawionymi w sposób twórczy, mocno działające na zmysły, kreatywne, sensoryczne oraz niejednokrotnie mocno brudne, ale bardzo pozytywne i dające dużo uśmiechu i zadowolenia. Zajęcia ze wspólnym posiłkiem dla wszystkich dzieci, dzięki czemu dzieci uczą się zasad panujących w przedszkolu oraz wspólnego jedzenia posiłków. Jeśli zbierze się stała grupa, a dzieci oswoją się z prowadzącą nie wykluczamy możliwość samodzielnego pozostawania dzieci na zajęciach.